Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Buprenorfin v moči, séru

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 ml; sérum - 2 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 4 hodin
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terapie/zneužívání přípravku Subutex, Subuxon.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny
Další poznámky

po týdnu zamrazit; ke konfirmaci do týdne nezamrazovat

Forma výsledku negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky