Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Fenothiazin. neuroleptika - průkaz barevnou reakcí

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 2 hodin
Zkratka v LIS S_FNTH, U_FNTH, Stc_FNTH
Dostupné statim ANO
Jednotka kvalitativní
Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma - 6 měsíců; moč - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma - 4 měsíce; moč- 6 měsíců
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma - 1 hodina; moč - 1 měsíc
Forma výsledku negativní; pozitivní