Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Izoleucin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 833 735
Biologický materiál

sérum, plazma (heparin) - 1 ml
moč  - 1 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 4 týdny
Zkratka v LIS ILE
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/l, mmol/mol kreatininu
Referenční intervaly

Vyhodnocení v rámci vyšetření spektra aminokyselin

Preanalytika

viz Aminokyseliny - spektrum

Stabilita při teplotě -20 °C doporučuje se zmrazení vzorku moče na -70 °C: moč stabilní 5 let; sérum, plazma 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C moč 5 dnů; sérum, plazma 24 hod.
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C moč 24 hod.; sérum, plazma 8 hod.