Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kannabinoidy (marihuana) - semikvantitativně

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 ml, lze i v séru (2 ml)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 2 hodiny
Zkratka v LIS KANA
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Součást toxikologického screeningu.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 10 týdnů
Citlivost práh pozitivity 0,070 µmol/l