Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Klonazepam v séru

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum - 1 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS CLON
Dostupné statim ANO
Jednotka nmol/L
Preanalytika

Sérum uložit v mrazícím boxu.
Citlivé na světlo.

Interpretace

Terapeutické rozmezí: 41-222 nmol/l.

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 48 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin, citlivé na světlo
Další poznámky

Poločas eliminace: 20 - 80 h