Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kokain a metabolity v biologických materiálech - průkaz

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma - 2 ml; moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 4 hodiny
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Průkaz metabolitů kokainu v moči a jiných tělesných tekutinách.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 8 týdnů
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C týden
Další poznámky

po týdnu zamrazit; ke konfirmaci do týdne nezamrazovat,
µg/l = ng/ml

Forma výsledku negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky