Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - LSD průkaz imunochemicky

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 ml; lze i v séru (2 ml)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-2 hodiny
Zkratka v LIS U_LSD
Dostupné statim ANO
Jednotka µg/L
Interpretace

Součást toxikol. screeningu. Hodnotí odborník.

Další poznámky

µg/l = ng/ml

Citlivost práh pozitivity 1µg/l