Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Methadon imunochemicky

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 ml; lze i sérum / plazma

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS U_MTD.
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Interpretace

Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C týden
Citlivost práh pozitivity 0,323 µmol/l