Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Methadon - konfirmace v biologických materiálech

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma - 2 ml; moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Průkaz methadonu v moči / séru.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C týden
Další poznámky

po týdnu zamrazit; ke konfirmaci do týdne nezamrazovat,
µg/l = ng/ml

Forma výsledku negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky