Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Opiáty - průkaz jednotlivých (HPLC)

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma - 2 ml; moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1-2 hodiny
Zkratka v LIS U_HPLC, S_HPLC
Dostupné statim ANO
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Součást toxikologického screeningu. Lze identifikovat, event. kvantifikovat jednotlivé analyty.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C týden
Další poznámky

zakalené vzorky zcentrifugovat

Forma výsledku negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky