Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Paracetamol - semikvantitativně

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma (2 ml), moč (2 ml)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 2 hodin; do 1 hod. u dětí
Zkratka v LIS S_PARA, U_PARA
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly
terapeutická koncentrace:
toxicita: 
66-199 µmol/l
 > 793 µmol/l

 Odkaz na kalkulátor sledování toxicity: Rumack-Matthew Nomogram for Acetaminophen Toxicity

Preanalytika

při intoxikaci odběry mezi 4. až 15. hod. po požití; krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Součást toxikologického screeningu. Orientační informace
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C krev i moč 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C krev i moč 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C krev i moč 1 den
Citlivost mez detekce 14 µmol/l