Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Phencyclidine (fencyklidin)

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum, plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Hodnotí odborník.

Další poznámky

po týdnu zamrazit; ke konfirmaci do týdne nezamrazovat

Forma výsledku negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky