Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - prealbumin ELFO

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: ELFO
Telefon 495 833 735
Biologický materiál

likvor

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS EPAB
Dostupné statim NE
Jednotka podíl z 1,0
Interpretace

Stanovuje se jako hmotnostní podíl v rámci elektroforézy likvoru. Hodnotí odborník.


Stabilita při teplotě -20 °C 12 týdnů
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin