Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Prokolagen (PICP, Propeptid prokolagenu I C-terminální)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 týdny
Zkratka v LIS PICP
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly
Děti 4-18 let:
dospělí nad 18 let:
110-966 µg/l
69-163 µg/l

 

 

Stabilita při teplotě -20 °C 12 týdnů
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den