Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Psychofarmaka, průkaz pomocí chromatografie

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum 2 ml, moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 4 hodin
Zkratka v LIS _GCMS, S_HPLC, U_HPLC
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Referenční intervaly

negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky

Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Průkaz psychofarmak v biologických materiálech. Hodnotí odborník

Stabilita při teplotě -20 °C 5 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C ‹1 den