Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Toxikologický průkaz léků, některých jedů a dalších látek tělu cizích v biologických materiálech metodou GC-MS, LC-MS/MS

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 4 hodin
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Toxikologický průkaz léků a jiných látek v biologických materiálech s případnou kvantifikací.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma - 6 měsíců; moč - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma - 4 měsíce; moč- 6 měsíců
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma - 1 hodina; moč - 1 měsíc
Další poznámky

po týdnu zamrazit; ke konfirmaci do týdne nezamrazovat

Forma výsledku negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky