Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Trinitrotoluen (TNT) v moči

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 710
Biologický materiál

moč - 10 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 14 dnů
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

0 - 7,2 µmol/l

Preanalytika

Sběr moči 4 hod. před ukončením prac. doby.
Po přijetí moč zcentrifugovat a zamrazit; analýzy v sérii spolu s kalibrací.

Stabilita při teplotě -20 °C měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C < 1 den
Další poznámky

Stanovení požadováno Klinikou nemocí z povolání.