Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

 Historie

Samostatné oddělení Ústřední biochemické laboratoře vzniklo v roce 1956 vyčleněním z ústředních laboratoří, které vznikly v důsledku snahy o centralizaci laboratorních služeb v armádě.

Prvním přednostou byl MUDr. J. Jícha, zastupujícím primářem MUDr. J. Rouchal.

Na počátku bylo pouhých 7 pracovníků laboratoře, později si růst počtu požadovaných vyšetření a další metodický rozvoj vyžádaly vznik jednotlivých pracovních úseků – v sedmdesátých letech to, pro ilustraci, byly úseky analýzy dusíku, enzymů, steroidů, tuků, močová laboratoř, úsek elektroforézy, analýzy iontů a sledování vnitřního prostředí.

Počty vyšetření:

na počátku 27 000
1971 574 847
1975 990 177
1980 1 148 962

Pracovníci:

Na počátku 1 lékař, 1 chemik, 3 laboranti, 2 pomocní laboranti, 1 myčka skla
1970: 40 pracovníků, 2 lékaři, 5 ostatních VŠ, 28 laborantů, 6 ostatních

S historií našeho pracoviště je spjata řada osobností, které v oboru klinické biochemie odvedly mnoho poctivé práce a posunuly obor kupředu.

Přednostové:

Prim. Jícha, prim. Rouchal, prof. Palička

Analytici:

PhMr. Vosyková, PhMr. Feifrlík, Ing. Mělka, RNDr. Votruba

Laboranti:

Vrchní laborantky: Pí. Šreierová, Hana Šerclová, Helena Hlaváčková

… Hana Malá, Míla Kleinerová, Dana Kakrdová

Pracovníky laboratoře byli kromě stálých zaměstnanců i stážisté, kteří se pak ujali řízení práce v okresních laboratořích – patřili mezi ně např. MUDr. Josef Mraček, MUDr. Otakar John a mnoho dalších.

Ocenění:

Prim. MUDr. Jícha byl v průběhu vedoucí činnosti na OKB vyznamenán různými oceněními, za svou činnost v Sekci klinické biochemie ČLS JEP

Pracoviště od svého vzniku také často publikovalo v tuzemském i zahraničním tisku zejména zprávy o zavedení nových metodik, podíl na tvorbě učebnic.

Přístrojové vybavení:

fotometr Pulfrich a fotometr Colleman

Prostorové zázemí:

Původně byla laboratoř umístěna v prostorách infekční kliniky, od roku 1958 na dalších více než třicet let přesídlila "provizorně" do prostor Dětské kliniky