Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Δ9-Tetrahydrokannabinol (THC)

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum 2 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS THC, THCOOH, OH-THC
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Preanalytika

 krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Hodnotí odborník

Další poznámky

µg/L = ng/mL

Faktory přepočtů:

  • µg/L= 2,90 nmol/L pro THC
  • µg/L= 3,18 nmol/L pro THCOOH
  • µg/L= 3,03 nmol/L pro OH-THC
Citlivost Limit detekce 0,1 ng/mL, limit kvantifikace 0,5 ng/mL pro THC; Limit detekce 0,5 ng/mL, limit kvantifikace 1,0 ng/mL pro THCOOH; Limit detekce 0,2 ng/mL, limit kvantifikace 0,5 ng/mL pro OH-THC