Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Acidobazická rovnováha

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: POCT
statimová
Telefon 495 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

Typ žádanky ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy ihned po dodání
Zkratka v LIS ABR
Dostupné statim ANO
Jednotka u jednotlivých parametrů
Referenční intervaly

pH

0-6 týdnů:
6 týdnů-1rok: 
> 1 rok:
7,330 - 7,490
7,340 - 7,460
7,360 - 7,440

pCO2

Děti
0-6 týdnů: 
6 týdnů -1 rok:
Muži
1-15 roků: 
> 15 let:
Ženy
> 1 rok:

3,56-5,37 kPa
3,51-5,48 kPa

4,80-6,14 kPa
4,80-6,40 kPa

4,40-5,73 kPa

pO2

0-6 týdnů: 
> 6 týdnů:
  8,0-10,1 kPa
10,4-14,3 kPa

SBC
22 -26 mmol/l
ABE
-2,0 až +2,0 mmol/l
saturace O2
94-99 %

Preanalytika
  • Do laboratoře dodat na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.
  • V rámci POCT měřní provádět bezprostředně po odběru.
  • Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu.
  • Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Analytika stanovení z plné krve na acidobazických analyzátorech
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 15 min
Další poznámky

Kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře.