Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Alaninaminotransferáza (ALT)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, exudát, punktát

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS ALT
Dostupné statim ANO
Jednotka µkat/L
Referenční intervaly

Sérum

Muži
Ženy   
0,17 - 0,83 µkat/l 
0,17 - 0,58 µkat/l

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin a K2-EDTA plazma

Kontaminace erytrocyty zvyšuje výsledky.

Stabilita při teplotě -20 °C neuvedeno (-60°C až -80°C: > 7 dnů)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny
Další poznámky

Převodní faktor:

  • U/l x 0,0167=µkat/l

Interference léčiv:

  • Dobesilát vápenatý může způsobit falešně nízké výsledky ALT,
  • Cyanokit (Hydroxokobalamin) může ovlivnit výsledky.
  • Fyziologické koncentrace sulfasalazinu nebo sulfapyridinu v plazmě mohou vést k nesprávným výsledkům.