Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Albumin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek speciálních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, likvor, moč (viz albuminurie)


Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy Sérum: STATIM 60 min, RUTINA v den indikace. Likvor: 2 dny. Moč - viz albuminurie.
Zkratka v LIS ALB
Dostupné statim ANO
Jednotka g/L
Referenční intervaly

Sérum

0-4 dny
4 dny-14 let
14-18 let
nad 18 let
28-44 g/L
38-54 g/L
32-45 g/L
35-52 g/L

Likvor 
< 0,035 g/L    (zdroj referenčního intervalu: příbalová informace výrobce)

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • Sérum
  • Li-heparin
  • K2-EDTA plazma
  • likvor
Interpretace

Albumin se vyšetřuje rovněž jako hmotnostní podíl v rámci elektroforézy proteinů.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum: 4 měsíce; likvor: 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum: 5 dní; likvor: 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum: 1 den; likvor: 1 den
Další poznámky

Převodní faktory:

  • g/L x 15,2 = µmol/L
  • µmol/L x 0,0658 = g/L

Fotometrické metody používané k měření albuminu mohou vést k falešně zvýšeným výsledkům testu u pacientů s renálním selháním nebo insuficiencí  kvůli interferenci s jinými proteiny, imunoturbidimetrické metody jsou ovlivněny méně.