Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Alfa 1-antitrypsin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS A1AT
Dostupné statim NE
Referenční intervaly

0,9 -2,0 g/l

Preanalytika
  • sérum,
  • Li-heparin a K2-EDTA plazma
Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní
Další poznámky

Převodní faktor:

  • g/l x 18,4 = µmol/l

Lékové interference:

  • Zvýšené hladiny estrogenů (perorální kontraceptiva, 3.trimestr těhotenství) způsobují zvýšené výsledky.