Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Amitriptylin

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

 sérum 2 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS AMITR; AMIT-M; AMIT+AMIT-M
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Preanalytika

 krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terapeutické rozmezí je udáno jako suma amitriptylinu a nortriptylinu:  80 – 200 ng/mL

Toxicita možná od 300 ng/mL
Poměr nortriptylin/amitriptylin 0,2 - 0,5
Hodnotí odborník.
 
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

µg/L = ng/mL

Faktor přepočtu: µg/L= 3,61 nmol/L
Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry,2018; 51(01/02): 9-62
 
Citlivost Limit detekce 0,4 ng/mL, limit kvantifikace 4,0 ng/mL