Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Amoniak

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min
Zkratka v LIS AMON
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

Muži:  16 - 60 µmol/l
Ženy:  11 - 51 µmol/l

Preanalytika
  • K2-EDTA plazma bez hemolýzy a lipémie
  • Krev odebírat nalačno bez zaškrcení, před odběrem nekouřit! Ihned umístit na led a v uzavřené nádobce transportovat do laboratoře. 
  • Anaerobní odběr.

Telefonicky objednat!

Analytika Analýzu provést do 20-30 minut od venepunkce.
Centrifugovat při 4 °C.
Stabilita při teplotě -20 °C nestabilní, 3 týdny při -38 st.C
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C nestabilní, materiál nelze uchovávat
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C nestabilní
Další poznámky

Převodní faktor:

  • µmol/l x 17,03 = µg/l

Lékové interference:

  • Cefoxitin a Intralipid způsobují uměle vysoké a nízké výsledky při terapeutické hladině léčiva.
  • Fyziologické koncentrace Sulfasalazinu a Sulfapyridinu v plazmě mohou vést k falešným výsledkům.
  • Temozolomid může při terapeutických koncentracích vést k nesprávným výsledkům.