Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Amyláza

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: statimová
Biologický materiál

 sérum, plazma, moč

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS AMS
Dostupné statim ANO
Jednotka µkat/L
Referenční intervaly
sérum
moč
ženy
muži 
0,47-1,67 µkat/l

0,35 - 7,46 µkat/l
0,27 - 8,20 µkat/l

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

 

 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin plazma (prokázaná interference s citrátem, fluoridem a EDTA)
  • Odběr moči bez aditiv. α-amyláza je nestabilní v kyselé moči. Vzorek ihned zpracovat nebo před skladováním alkalizovat pH (okolo 7). 
  • Reagencie nesmí přijít do styku s pokožkou, pot a sliny obsahují α-amylázu.
     

 

Stabilita při teplotě -20 °C neuvedeno
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum: 1 měsíc, moč: 10 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum - 7 dnů; moč - 2 dny
Další poznámky

Převodní faktor:

  • U/l x 0,0167 = µkat/l

Lékové interference u séra/plazmy:

  • Léčiva na základě icodextrinu mohou vést ke snížení výsledků.