Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Anti-HAV IgM

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS HAAb IgM
Dostupné statim ANO
Jednotka arb.j.
Referenční intervaly

negativní

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-, Na-heparinizovaná, K3-EDTA a plazma s citrátem sodným
Analytika Vzorky lze zmrazit 5x.
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.