Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Anti-HBc IgM

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS HBcAb IgM
Dostupné statim ANO
Jednotka arb.j.
Referenční intervaly

negativní

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparinizovaná, Na-heparinizovaná, K2-EDTA, K3-EDTA, ACD, CPD, CP2D, CPDA  a Na-citrátová plazma 

 

Analytika Vzorky lze zmrazit 5x.
Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 6 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.