Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Antidepresiva I. a II. generace v moči a žaludečním obsahu; TLC

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

moč, žaludeční výplach - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS TOX.
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L
Interpretace

negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky
Součást toxikologického screeningu.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C moč - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C moč- 6 měsíců
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C moč - 1 měsíc