Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Antigen CA 19-9

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS C19.
Dostupné statim NE
Jednotka kU/L
Referenční intervaly

0 – 27 kU/l

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • sérum;
  • plazma: Li-heparin a K2-, K3-EDTA,  nepoužívat plazmu s citrátem sodným

Interpretace
  • Lidé s krevní skupinou Le a-/b- nejsou schopni geneticky syntetizovat CA 19-9.
  • Diferenciální diagnostika a monitoring u pacientů s karcinomem pankreatu, hepatobiliárního karcinomu, karcinomu kolorekta.
  • Zvýšené hodnoty se vyskytují u benigních a zánětlivých onemocnění gastrointestinálního traktu a jater, u cystické fibrózy a při slabé cholestáze.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce (zamrazit jen jednou!)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 5 dní
Další poznámky

Lékové interference:
Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.