Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Antigen CA 72-4

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS C72.
Dostupné statim NE
Jednotka kU/L
Referenční intervaly

0 – 6,9 kU/l

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika

sérum; Li-heparin a K2-, K3-EDTA

Interpretace
  • Sledování terapie karcinomů žaludku a ovarií. Dále karcinomu tlustého střeva, nemalobuněčného karcinomu plic, karcinom u endometria a slinivky.
  • Zvýšené hladiny jsou u různých benigních chorob: pankreatitidy, cirhóza jater, plicní a revmatické choroby, gynekologické obtíže, benigní choroby vaječníků, cysty na vaječnících, choroby prsů a benigní poruchy zažívacího traktu.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 30 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hod
Další poznámky

 Bez lékové interference