Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Aspartataminotransferáza (AST)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, exudát, punktát

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS AST
Dostupné statim ANO
Jednotka µkat/L
Referenční intervaly

Sérum

Muži
Ženy
0,17 - 0,85 µkat/l
0,17 - 0,60 µkat/l

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin a K2-EDTA plazma

Kontaminace erytrocyty zvyšuje výsledky.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 4 dny
Další poznámky

Převodní faktor:

  • U/l x 0,0167=µkat/l

Interference léčiv:

  • Cyanokit (Hydroxokobalamin) může ovlivnit výsledky. 
  • Fyziologické koncentrace sulfasalazinu nebo sulfapyridinu v plazmě mohou vést k nesprávným výsledkům.