Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - beta-CTx (beta-crossLaps)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS CRLB
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly
Muži 30-50 let
Muži 50-70 let
Muži >70 let
Ženy před menopauzou
Ženy po menopauze
0-0,584 µg/l
0-0,704 µg/l
0-0,854 µg/l
0-0,573 µg/l
0-1,008 µg/l
Preanalytika
  • sérum;
  • K2-EDTA, K3-EDTA, Li-heparin plazma
  • Odběr krve musí být na lačno, ranní vzorek, parametr podléhá cirkadiánnímu rytmu, proto je třeba provést odběr vždy za srovnatelných podmínek denní doby.
Interpretace

Hemolýza vyvolává pokles koncentrace β-CTx.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce, při -70st.C déle než 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C EDTA plazma 8 dnů, Li-heparin a sérum 8 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C EDTA plazma 24 hodin, Li-heparin 4 hodiny, sérum 6 hodin
Další poznámky

Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.