Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - beta-CTx (beta-crossLaps)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS CRLB
Dostupné statim NE
Jednotka ng/L
Referenční intervaly

Muži <29,9 let:
Muži 30-39,9 let:
Muži 40-49,9 let:
Muži 50-59,9 let:
Muži 60-69,9 let:
Muži > 70 let:
Ženy <29,9 let:
Ženy 30-39,9 let:
Ženy 40-49,9 let:
Ženy 50-59,9 let:
Ženy 60-69,9 let:
Ženy > 70 let:
Ženy před menopauzou
Ženy po menopauze
 

238-1019 ng/L
225-936 ng/L
182-801 ng/L
161-737 ng/L
132-752 ng/L
118-776 ng/L
148-967 ng/L
150-635 ng/L
131-670 ng/L
183-1060 ng/L
171-970 ng/L
152-858 ng/L
136-689 ng/L
177-1015 ng/L
 


 

Preanalytika
  • sérum;
  • K2-EDTA, K3-EDTA, Li-heparin plazma
  • Odběr krve musí být na lačno, ranní vzorek, parametr podléhá cirkadiánnímu rytmu, proto je třeba provést odběr vždy za srovnatelných podmínek denní doby.
Interpretace

Hemolýza vyvolává pokles koncentrace β-CTx.

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce, při -70st.C déle než 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C EDTA plazma 8 dnů, Li-heparin a sérum 8 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C EDTA plazma 24 hodin, Li-heparin 4 hodiny, sérum 6 hodin
Další poznámky

Upozorňujeme na změnu jednotek a referenčních mezí u metody beta-crosslaps od 14.7.2021. 

  • Původně výsledky vydávány v µg/l, nyní v ng/L   
  • Přepočet jednotek: ng/ L= µg/L x 1000