Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Bilirubin celkový

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS BIL
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

Dospělí
muži
ženy
Děti ve věku jeden měsíc a více
Novorozenci jsou hodnoceni dle nomogramu


< 24 µmol/l
< 15 µmol/l
< 17 µmol/l
 

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparinovaná a K2-, K3-EDTA plazma
    • použití EDTA plazmy se zvýšeným hematokritem může vést k mírně sníženým hodnotám

Zabraňte hemolýze, zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot)!

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

Převodní faktor:

  • µmol/l x 0,585 = mg/l    

Lékové interference:

  • Cyanokit (Hydroxokobalamin) může způsobit falešně nízké výsledky.
  • Vzorky obsahující indocyanovou zeleň se nesmí stanovovat.