Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Celková bílkovina v moči - odpad

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

moč sbíraná 24 h, změřit objem, uvést množství a vzorek moče poslat do laboratoře

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS PROT
Dostupné statim NE
Jednotka g/d
Referenční intervaly

Moč: (sběr za 24 hod)      < 0,14 g/d

Preanalytika
  •  Moč: nepoužívat konzervans, při sběru uchovávat v lednici.

  • Vzorky moči musí být odebrány před podáním fluoresceinu nebo 24h poté.

  • Vzorky obsahující precipitáty se musí před provedením testu centrifugovat. Necentrifugované vzorky mohou způsobit zvýšené výsledky

  • Hemoglobin interferuje.

 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

Lékové interference:

  • Levodopa, Methyldopa a Na2-cefoxitin způsobují uměle vysoké výsledky. Dobesilát vápenatý způsobuje uměle nízké výsledky.
  • Médium obsahující organicky navázaný jód (např. Hexabrix) může způsobovat falešně vysoké výsledky.
  • Podání náhražek plazmy na základě želatiny může způsobit zvýšení hodnot proteinu.
  • Vysoké koncentrace kys. homogentisové vedou k nesprávným výsledkům.