Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Celková bílkovina

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, likvor, exudát, punktát

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS PROT
Dostupné statim ANO
Jednotka g/L
Referenční intervaly
Sérum:
děti: nedonošené
novorozenci: < 1 týden
novorozenci:  1 týden
7 měsíců-1 rok
1-2 roky
> 3 roky
> 18 let

36-60 g/L
46-70 g/L
44-76 g/L
51-73 g/L
56-75 g/L
60-80 g/L
64-83 g/L
Likvor:      0,15-0,45 g/L

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin a K2-EDTA plazma
  • CSF: Krev znehodnocuje výsledek stanovení! Vzorky musí být odebrány před podáním fluoresceinu nebo 24h poté.


Hemoglobin interferuje!
Koncentrace celkového proteinu v séru a plazmě je o 4 až 8 g/l nižší při odběru od ležícího pacienta než u stojícího.
 

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma, likvor - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma - 4 týdny; likvor - 6 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma - 6 dní; likvor - 1 den