Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Cholesterol HDL

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS HDLC
Dostupné statim NE
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly
Muži
Ženy
1,00 - 2,10 mmol/l
1,20 - 2,70 mmol/l

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 
 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin plazma
  • K2- K3-EDTA plazma
Interpretace

Doporučení ČSAT/EAT:

  • hodnota vyšší než 1,00 mmol/l je diskriminační hodnotu mezi standardním a zvýšeným rizikem kardiovaskulárního onemocnění.

Abnormální funkce jater ovlivňuje metabolismus lipidů, proto mají výsledky HDL a LDL omezenou diagnostickou hodnotu.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum: 12 měsíců (při -70°C 24 měsíců); plazma 3 měsíce (při -70°C až -80°C 18 měsíců)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů (sérum i plazma)
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 72 hodin (sérum i plazma)
Další poznámky

Převodní faktor:

  • mmol/l x 0,3866 = g/l

Lékové interference: 

  • N-acetylcystein a n-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) mohou nezávisle způsobit falešně nízké výsledky.
  • Metamizol způsobuje falešně nízké výsledky.