Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Cholesterol LDL

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS LDLC
Dostupné statim NE
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly

1,20 - 3,00 mmol/L

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
 • sérum;
 • Li-heparin plazma
  • EDTA plazma způsobuje snížené výsledky.
    
Interpretace
 • Doporučení ČSAT/EAT: hodnota nižší než 3,0 mmol/l je diskriminační hodnotu mezi standardním a zvýšeným rizikem kardiovaskulárního onemocnění.
 • Přesný odhad rizika proveďte dle doporučení ČSAT/EAT.
   
Stabilita při teplotě -20 °C 12 měsíců (při -70°C 12 měsíců)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Lékové interakce: 

 • Intralipid způsobuje uměle vysoké výsledky. Abnormální jaterní funkce mají vliv na metabolismus lipidů.
 • N-acetylcystein a n-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) mohou nezávisle způsobit falešně nízké výsledky.
 • Metamizol způsobuje falešně nízké výsledky.