Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Cholesterol

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, exudát, punktát

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS CHOL
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly

Sérum, plazma: muži, ženy 2,90 - 5,00 mmol/l

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin a K2-EDTA plazma
Interpretace
  • Doporučená hodnota < 5,0 mmol/l, jde o diskriminační hodnotu mezi standardním a zvýšeným rizikem kardiovaskulárního onemocnění.
  • U dětí hodnotí odborník.
  • Přesný odhad rizika proveďte dle doporučení ČSAT/EAT.
  • Optimální hladiny cholesterolémie pro fyziologickou graviditu nebyly nikdy definovány, jen historická studie FELIC z r. 1999 komentuje nalézané hodnoty celkového cholesterolu < 3,1 mmol/l jako hypocholesterolemické a hodnoty > 7,8 mmol/l jako hypercholesterolemické odkaz
Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní
Další poznámky

Lékové interference: 

  • N-acetylcystein a n-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) mohou nezávisle způsobit falešně nízké výsledky.
  • Metamizol způsobuje falešně nízké výsledky.