Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Cholinesteráza

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma (Li.-heparin, K2EDTA)


Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS CHS
Dostupné statim NE
Jednotka µkat/L
Referenční intervaly
děti
89 - 215,3 µkat/l
muži  
89 - 215,3 µkat/l
ženy
40 let a víc 
16-39 let, netěhotné, neužívající hormonální antikoncepci
18-41 let, těhotné, nebo užívající hormonální antikoncepci

89 - 215,3  µkat/l
71 - 187,0  µkat/l
61 - 152 ,0  µkat/l
Preanalytika

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 6 hodin
Další poznámky

Převodní faktory:

  • U/l x 0,0167 = µkat/l
  • µkat/l x 60 = U/l
  • U/l x 0,001 = kU/l
  • µkat/l x 0,06 = kU/l