Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Clearance kreatininu

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

moč a sérum

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS C-KREA
Dostupné statim NE
Jednotka mL/s
Referenční intervaly
Děti:
0 - 2 týdny
2 týdny - 6 měsíců
6 měsíců - 1 rok
1 - 3 roky
3 roky -13 let
Muži:
13 - 50 let
50 - 60 let
60 - 70 let 
> 70 let
Ženy:
13 - 50 let
50 - 60 let
60 - 70 let 
> 70 let

0,25-0,75
0,58-1,43
1,05-1,52
1,23-1,97
1,57-2,37

1,63-2,60
1,20-2,40
1,05-1,95
0,70-1,00

1,58-2,67
1,00-2,10
0,90-1,80
0,80-1,30