Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Cystatin C

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS CYSC
Jednotka mg/L
Referenční intervaly
< 1 měsíc
1 měsíc - 1 rok
1 rok - 21 let
21 - 77 let
1,13 - 2,14 mg/l
0,52 - 1,38 mg/l
0,51  0,95 mg/l
0,61 - 0,95 mg/l

 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin, K2-, K3- EDTA plazma

Zmrazené vzorky je nutné opatrně rozmrazit a před analýzou důkladně promíchat.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum 24 měsíců, plazma 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum i plasma 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum i plasma 7 dní
Další poznámky

Zvýšené koncentrace Cystatinu C 

  • mohou být pozorovány u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin léčených kortikosteroidy,
  • reagují na změny funkce štítné žlázy.