Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Diazepam v séru

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum - 1 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS DIAz
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

0,35-3,51 µmol/l (terapie epilepsie)

 

Interpretace

Poločas eliminace: 32 h (14-61 h)

Stabilita při teplotě -20 °C 5 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 10 dnů