Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Diuretika v séru - průkaz pomocí LC-MS/MS

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum - 2 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 4 hodin
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny
Další poznámky

po přijetí oddělit sérum a zamrazit; analýza v sérii spolu s kalibrací,
µg/l = ng/ml

Citlivost práh pozitivity 10 µg/l (limit kvantifikace)