Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Draslík

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: POCT
statimová
Telefon 495 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

sérum, plazma, moč, plná krev, likvor, exudát, punktát, dren

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS K
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly
Sérum, Li-heparin plazma:
0-6 týdnů:
6 týdnů-1 rok:
1-15 let:
15-18 let:
Sérum:
>18 let:


4,7 - 6,5 mmol/l
4,0 - 6,2 mmol/l
3,6 - 5,9 mmol/l
3,8 - 5,0 mmol/l

3,5 - 5,1 mmol/l

Moč (sběr za 24 hodin): 
0-6 týdnů: 
6 týdnů-1 rok: 
1-15 let: 
15-18 let: 
>18 let:

0 - 13 mmol/d

15 - 40 mmol/d
20 - 60 mmol/d
35 - 80 mmol/d
25 - 125 mmol/d
Plná krev:
0-6 týdnů
6 týdnů-1 rok
1 rok-15 let
>15 let

4,7-6,5 mmol/l
4,0-6,2 mmol/l
3,6-5,9 mmol/l
 3,8-5,0 mmol/l

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

 

 

Preanalytika
  • sérum; plazma pouze s heparinem lithným, vše bez hemolýzy a chylozity, sérum po centrifugaci ihned oddělit!
  • moč sbírat bez aditiv a skladovat v lednici

    Stanovení z plné krve se provádí na acidobazických analyzátorech, kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře.

    Do laboratoře dodat na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.

    V rámci POCT měření provádět bezprostředně po odběru. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně promíchat.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma, moč - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma, moč: 14 dní, plná krev 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma, moč: 14 dní, plná krev 15 minut