Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Fenylalanin

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 833 735
Biologický materiál

sérum, plazma (heparin) 1 ml nebo moč 2 ml (u sbírané moče dodat průměrný vzorek 10-15 ml, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS PHE
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L; µmol/d
Referenční intervaly

sérum

< 2 roky
2 - 13 let
> 13 let
60-206 µmol/l
44-206 µmol/l
34-109 µmol/l

Vyhodnocení v rámci vyšetření spektra aminokyselin

Preanalytika

viz Aminokyseliny - spektrum

Stabilita při teplotě -20 °C doporučuje se zmrazení vzorku moče na -70 °C: moč stabilní 5 let; sérum, plazma 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C moč 5 dnů; sérum, plazma 24 hod.
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C moč 24 hod.; sérum, plazma 8 hod.