Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Ferritin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 808
Biologický materiál

sérum, Li-heparin nebo EDTA plasma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS FERI
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly
děti < 1 rok:
děti 1-3 roky:
děti 3-6 let:
ženy 6-12 let:
muži 6-12 let:
ženy 12-17 let:
muži 12-17 let:
ženy > 17 let:
muži > 17 let:
12-327 µg/l
6-67 µg/l
4-67 µg/l
7-84 µg/l
14-124 µg/l
13-68 µg/l
14-152 µg/l
30-150 µg/l
30-400 µg/l

 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin, K2- nebo K3-EDTA plazma
Analytika Zamražené vzorky se nerozmrazují v 37 °C lázni, prudké míchání může feritin denaturovat.
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dnů
Další poznámky

Převodní faktory:

  • µg/l x 2,247 = pmol/l