Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Folikulostimulující hormon (FSH)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS FSH
Dostupné statim NE
Jednotka U/L
Referenční intervaly

muži:
ženy folikulární fáze:
ženy ovulační fáze:
ženy luteální fáze:
ženy po menopauze:

1,5 - 12,4 U/l
3,5 - 12,5 U/l
4,7 - 21,5 U/l
1,7 - 7,7 U/l
25,8 - 134,8 U/l

 

Preanalytika

  • sérum;
  • plazma: Li+, Na+, NH4+-heparin, K3-EDTA

 

Analytika Vzorky obsahující precipitáty centrifugovat před provedením testu. Zamrazit jen jednou.
Interpretace

U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní (sérum se separačním gelem jen 48 hodin)
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Lékové interference

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.