Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Fosfatáza alkalická

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, exudát, punktát

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS ALP
Dostupné statim ANO
Jednotka µkat/L
Referenční intervaly

Sérum:
 

Děti
0-14 dní:
15 dní-1 rok:
1-10 let:
10-13 let:

1,39-4,14 µkat/l
2,04-7,83 µkat/l
2,37-5,59 µkat/l
2,15-6,96 µkat/l
Ženy
13-15 let:
15-17 let:
17-19 let:
>19 let:

0,95-4,24 µkat/l
0,84-1,95 µkat/l
0,75-1,45 µkat/l
0,58-1,75 µkat/l
Muži
13-15 let:
15-17 let:
17-19 let:
>19 let:

1,94-7,82 µkat/l
1,37-5,53 µkat/l
0,92-2,49 µkat/l
0,67-2,17 µkat/l

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

 

Preanalytika

sérum; Li-heparin plazma

Stabilita při teplotě -20 °C 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 hodin
Další poznámky

Převodní faktor:

  • U/l x 0,0167 = µkat/l