Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Fragmentační analýza FRAXA

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 866 (21 46)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty 

Množství 2-5 mL
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Dostupné statim ANO
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

Součástí kompletně oboustranně vyplněné žádanky by měl být informovaný souhlas s DNA analýzou.
Uchovávání materiálu před odesláním při 4-8°C max. 72 hod, déle se pak materiál uchovává na -20°C.
 

Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Další poznámky

Vyšetření se provádí vždy po dohodě s klinickým genetikem!
Doba odezvy:

  • FRAXA-FA_standardně 3 týdny;
  • po domluvě s klinickým genetikem lze řešit urgentně 
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.